Kryzys szkoły Jesper Juul


Kryzys szkoły Juul

 
Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?
Kilka słów o autorze

Jesper Juul to duński terapeuta, pedagog i autor wielu książek na temat wychowania i życia rodzinnego, z których dziesięć zostało przetłumaczonych na język polski. Z wykształcenia nauczyciel historii i religii, przez wiele lat pracował w ośrodkach dla młodzieży prowadząc terapię dla matek samotnie wychowujących dzieci czy osób uzależnionych od narkotyków. Do 2006 roku był kierownikiem Instytutu Kemplera, który oferował studia z zakresu terapii rodzinnej. Jest też założycielem organizacji FamliyLab, która prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli, wspierając ich w budowaniu relacji z dziećmi i inspirując do rozwoju. W swoich książkach propaguje idee szacunku i współdziałania z dzieckiem, podkreślając znaczenie autorytetu rodzica opartego na autentyczności a nie władzy lub przemocy.

 

“Kryzys szkoły” to książka przede wszystkim o problemach obecnego systemu szkolnictwa i konieczności wprowadzenia zmian.  Zdaniem autora przeciętna szkoła publiczna w krajach takich jak Niemcy czy Polska, ciągle stoi na straży systemu edukacji opartego na przymusie, presji i regułach. Wydawać by się więc mogło, że celem przeciętnej szkoły jest wychowanie kolejnych rzesz posłusznych pracowników i wykonawców rozkazów  a przecież “im bardziej człowiek czuje się do czegoś zmuszany, tym większy stawia opór.”

Szkoła jako instytucja sprawowania władzy

Jesper Juul zauważa, że we współczesnych szkołach wciąż niewiele się mówi o budowaniu relacji międzyludzkich (nauczyciel – uczeń) czy stawianiu dziecka, wraz ze wszystkimi jego emocjami i potrzebami, w centrum zainteresowania. Szkoła nie proponuje dialogu ani uczniom, ani rodzicom i nie bierze odpowiedzialności za swoje funkcjonowanie. Za to za wszelkie niepowodzenia wychowawcze i edukacyjne obarcza winą “trudnych” uczniów i ich rodziców.

Badania pokazują że tylko 15% dzieci czuje się  w szkole dobrze; dużo więcej natomiast odczuwa przed nią lęk a przecież jest to miejsce w którym uczniowie spędzają dziennie mnóstwo czasu.Ponadto coraz większym  problemem są prace domowe, których dzieci mają często zbyt dużo i które stają się zarzewiem konfliktów między dziećmi i rodzicami.

 

Szkoła jutra

Zmiany jakie muszą dokonać się w szkołach by były one miejscem bardziej przyjaznym uczniom nie są łatwe do przeprowadzenia, bo w tym celu konieczna jest dobra wola i współpraca nauczycieli, rodziców, uczniów, polityków i urzędników, a u podstaw tej zmiany muszą znaleźć się kompetencje w budowaniu relacji zarówno rodziców jak i nauczycieli. Juul zwraca uwagę na to, jak ważne jest to, by dzieci były traktowane poważnie i to, by dorośli uwierzyli, że dzieci chętnie się uczą i współpracują kiedy stworzy się im odpowiednie warunki. A jeśli uczniowie się w szkole nudzą i są bezustannie krytykowani to nie są w stanie się dobrze uczyć. Ich początkowy entuzjazm do nauki szybko znika a szkoła nie daje im żadnej radości jakby w obawie że niczego się nie nauczą jeśli nie będą traktowali nauki z należytą powagą.

 

“Wszyscy chcą mieć odpowiedzialne dzieci sprawnie radzące sobie w społeczeństwie ale kompetencji społecznych nie zdobywa się na lekcjach na których rządzi przymus i posłuszeństwo. Zdobywa się je swobodnie rozwijając się z innymi dziećmi pod okiem empatycznego pedagoga.”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *