ED – za i przeciw


Edukacja domowa to ciągle kontrowersyjny temat w Polsce ale przynajmniej świadomość rodziców, że w ogóle istnieje możliwość spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą jest coraz większa, a sama edukacja domowa staje się coraz popularniejsza.

Wiele osób zastanawia się nad plusami i minusami edukacji domowej. W tym artykule postaram się przybliżyć kilka najważniejszych argumentów za i przeciw takiej formie edukacji.

Zalety edukowania w domu:

– po pierwsze nauka – ta w domu właściwie nigdy się nie kończy, wszyscy członkowie rodziny, nie tylko dzieci, uczą się czegoś bez przerwy. Nie bez znaczenia jest możliwość dopasowania tematyki do zainteresowań dziecka i nauka rzeczy związanych z “prawdziwym życiem” typu: gotowanie, zarządzanie pieniędzmi, organizacja imprez, itp.

– wolność – od szkolnych zasad i kodeksów, od pytań o możliwość wyjścia do toalety, od ograniczeń czasowych poszczególnych lekcji, od zebrań, sprawdzianów, testów i prac domowych. To możliwość podejmowania decyzji, to brak sterowania z zewnątrz, brak ocen, brak zewnętrznego przymusu.

– socjalizacja – dzieci edukowane domowo spędzają większość swojego czasu nie z grupą rówieśników ale z ludźmi w różnym wieku a więc uczą się socjalizacji w społeczeństwie a nie w sztucznie stworzonej grupie. Jeśli socjalizację rozumiemy jako proces w wyniku którego dziecko nabywa wartości i wzory zachowań obowiązujące w danej społeczności nie możemy się spodziewać,że ta socjalizacja przebiegnie w szkole. W szkole obowiązują specyficzne normy zachowań charakterystyczne dla tej specyficznej społeczności. Społeczność szkolna nie może więc odgrywać kluczowej roli w przygotowaniu dzieci do życia w społeczeństwie.

– wartości i rodzina – dzieci uczące się w domu uczą się tych wartości, które przekazują im ich rodzice i to oni mają na dzieci największy wpływ. Dla wielu rodzin ma to ogromne znaczenie. Dla jednych ze względów religijnych, dla innych z powodów ideologicznych. Są tacy, którym w szkołach nie odpowiada wychowanie seksualne i tacy, którzy nie wierzą, że przy pomocy kar i nagród można osiągnąć sukces wychowawczy.

– zdrowie i zabawa – dzieci uczące się poza szkołą nie muszą spędzać sześciu godzin w słabo wietrzonych salach szkolnych, wręcz przeciwnie, mają dużo czasu na zabawy na świeżym powietrzu. Mają czas cieszyć się dzieciństwem i rozwijać swoje pasje

 20-great-reasons-you-homeschool1

 Wady edukacji domowej:

– finansowanie nauki – rodzice nauczający dzieci w domu nie otrzymują żadnego wsparcia pieniężnego ze strony państwa, a edukacja domowa często wiąże się z tym, że jeden z rodziców rezygnuje, bądź mocno ogranicza, swoją działalność zarobkową

– poczucie izolacji (rodzica i dziecka) – o ile nie ma w waszej okolicy innych rodzin edukujących domowo, możecie szybko odczuć, że początkowe zainteresowanie znajomych waszą formą edukacji osłabło na rzecz ich własnych problemów ze szkołą, w związku z czym możecie czuć się nieco odizolowani od reszty osób, których jednoczy narzekanie na obecny system oświaty. Podobnie w przypadku dzieci – może być im trudno “dogadać się” z rówieśnikami, którzy chodzą razem do szkoły i mają przez to wiele wspólnego ze sobą.

– odpowiedzialność za wyniki w nauce swoich dzieci, a także związany z tym stres, zwłaszcza w miarę zbliżających się egzaminów.

– krytyka ze strony tych, którzy wiedzą lepiej, co jest dobre dla twojego dziecka i nie omieszkają cię o tym poinformować przy każdej nadarzającej się okazji, podkopując Twoje przekonanie, że robisz słusznie.

– socjalizacja – dla wielu osób wadą edukacji domowej jest to, że dziecko nie spotyka się codziennie na lekcjach z kolegami i koleżankami. Niektórzy obawiają się późniejszych problemów dziecka np. z nawiązywaniem nowych kontaktów, choć badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych nie potwierdzają tezy jakoby dzieci edukowane w domu miały problemy z socjalizacją. W Polsce nikt jeszcze takich badań nie przeprowadził.

– organizacja pracy z dzieckiem, w tym również przebywanie z nim codziennie przez wiele godzin i pogodzenie obowiązków domowych z potrzebami edukacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *